Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van het familierecht! Elke week belichten we enkele interessante uitspraken of ander spraakmakend nieuws.

Ben je professional en wil je helemaal up to date blijven? Neem dan een abonnement op de Kennisbank Familierecht voor podcasts, blogs en jurisprudentie. Je ontvangt dan ook iedere twee weken de digitale nieuwsbrief Focus op Familierecht, met een overzicht van de laatste ontwikkelingen in het familierecht. Neem een > gratis proefabonnement van een maand.

En voor verdere verdieping volg je natuurlijk een mooi webinar bij Educatie-Online; bekijk > ons aanbod.

Rechtbank Midden-Nederland 17-05-2024 (pub. 28-05-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:2999
Kosten voor studie en levensonderhoud ná 21e levensjaar. Afspraak niet voldoende duidelijk. “Niet elk convenant en ouderschapsplan dat aan een echtscheidingsbeschikking is gehecht, levert een executoriale titel op.” Opheffing beslag.

Parket bij de Hoge Raad 26-04-2024 (pub. 22-05-2024), ECLI:NL:PHR:2024:462
A-G: onenigheid over kindrekening kan niet – zoals Hof had gedaan – opgelost worden met art. 1:401 BW. Kan wel via art. 1:253a BW (geschillenregeling). Beslissing zou dan kunnen luiden dat man zijn bijdrage voortaan rechtstreeks aan vrouw moet betalen.

Rechtbank Midden-Nederland 29-03-2024 (pub. 22-05-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:2343
Bij kind betrokken hulpverlening geeft geen informatie aan de GI. Kinderrechter: er is een wettelijk verplichting om dat te doen, in het kader van de uitvoering van de OTS. Korte verlenging; hulpverleners opgeroepen voor volgende zitting.

Rechtbank Midden-Nederland 16-05-2024 (pub. 21-05-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:3068
Betrokkene wil optreden als gemachtige in jeugdbeschermingszaken bij de kinderrechter. Dit zijn zaken waarin doorgaans geen verplichte advocaatbijstand geldt. Rb trekt goede intenties in twijfel; betreft kwetsbaren. Rb “weigert de bijstand/vertegenwoordiging door betrokkene in alle familie- en jeugdzaken bij de rechtbank Midden-Nederland voor de duur van twee jaar”.
Meer over dit onderwerp: Tuchtrecht voor familierechtadvocaten (Ingrid Vledder, 27-06-2024, webinar Educatie-Online)

Rechtbank Den Haag 25-04-2024 (pub. 16-05-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:7370
Het leed van de moeder heeft de kinderrechter zeer aangegrepen. Haar kind is van haar losgescheurd op basis van – naar inmiddels is gebleken – niets meer dan leugens. Dit wijst erop dat waarheidsvinding bij alle betrokkenen altijd voorop moet staan, dat verantwoordelijkheid moet worden genomen als dat fout gaat en dat erkenning van het ontstane leed noodzakelijk is.

Rechtbank Midden-Nederland 16-04-2024 (pub. 16-05-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:3022
Bij kinderen van deze leeftijd wordt de rechter voor een dilemma gesteld. Aan de ene kant moeten ‘passende maatregelen’ tot omgang worden genomen. Aan de andere kant moet er naar kinderen geluisterd worden. Toch omgang, met dwangsom voor moeder.
Meer over dit onderwerp: Omgangsperikelen (Ingrid Vledder en Ariane Hendriks 14-06-2024, webinar Educatie-Online)

Rechtbank Rotterdam 12-01-2024 (pub. 14-05-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:4201
Erflater met testament (ouderlijke boedelverdeling) liet drie kinderen achter, waarvan twee minderjarig. Het rentepercentage van 6% wordt verlaagd, om te voorkomen dat nalatenschap moeder bij overlijden negatief zal zijn.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2024 (pub. 14-05-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:3190
De tegenzin van verzoekster om de overeenkomst aan te gaan omdat ze nog hevig verliefd was op verweerster, maken nog niet dat de wil daartoe gebrekkig was gevormd. Convenant ter afwikkeling partnerschapsvoorwaarden niet vernietigd.

Rechtbank Den Haag 29-04-2024 (pub. 08-05-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:6851
In zaak van Amerikaans hoogtechnologisch draagmoederschapstraject overweegt Rb dat NL-opvattingen zijn veranderd en dat de openbare orde zich niet langer verzet tegen het niet vermeld staan van een geboortemoeder op de geboorteakte.

Rechtbank Rotterdam 23-04-2024 (pub. 06-05-2024), ECLI:NL:RBROT:2024:4133
Het is niet mogelijk gebleken het rentecontract in twee gelijke delen te splitsen, opdat beide partijen in de toekomst kunnen profiteren van deze gunstige rente. Vrouw neemt woning over en contract mee. Compensatie man “niet reëel”.
Meer over dit onderwerp: Rentecontract en scheiden, op de agenda! (Jasper Horsthuis, 17-10-2024, webinar Educatie-Online)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 18-04-2024 (pub. 01-05-2024), ECLI:NL:GHSHE:2024:1366
Man was zich ervan bewust dat hij een hogere bijdrage overeenkwam dan hij volgens de wettelijke maatstaven verschuldigd was. Partijen zijn dus bewust daarvan afgeweken. Alimentatieafspraak niet gewijzigd; alimentatie kind blijft € 1.766 per maand.

Rechtbank Midden-Nederland 22-04-2024 (pub. 01-05-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:2400
Verzoeker heeft geen deskundigenverklaring overgelegd. Geslachtsbeleving is echter niet te objectiveren. In wetsvoorstel wordt voorgesteld om verplichte deskundigenverklaring af te schaffen. Geen lichtzinnig verzoek. Toewijzing.

Rechtbank Den Haag 28-03-2024 (pub. 26-04-2024), ECLI:NL:RBDHA:2024:6274
Verzoek moeder – omgangsnormen vastleggen – betreft geen gezagsgeschil. Er is geen juridische grondslag om een beslissing te nemen over hoe ouders met elkaar moeten omgaan. Met Jeugd- en Gezinsteam communicatie verbeteren.

Gerechtshof Amsterdam 02-04-2024 (pub. 24-04-2024), ECLI:NL:GHAMS:2024:1085
Hof gaat van feitelijk loon uit; niet van aanvullende verdiencapaciteit. Dat man tijdens huwelijk voltijds werkte “mag zo zijn”, maar door de scheiding heeft hij de kinderen om de week een week bij zich. Daarom kan hij niet méér werken.
Meer over dit onderwerp: Knelpunten alimentatie (Rob van Coolwijk 04-10-2024, webinar Educatie-Online)

Rechtbank Midden-Nederland 04-04-2024 (pub. 18-04-2024), ECLI:NL:RBMNE:2024:2036
Ouders kunnen in onderling overleg afspreken dat de kinderalimentatie op een kinderrekening wordt gestort, maar als één van beiden het daar niet (meer) mee eens is dan kan dat niet worden afgedwongen. Wettelijke basis ontbreekt.

Parket bij de Hoge Raad 17-04-2024 (pub. 17-04-2024), ECLI:NL:PHR:2024:434
A-G: dat GI informatie over gezagszaak nodig heeft om haar taken goed uit te kunnen voeren, is een indirect belang. Daarom geen belanghebbende ex art. 798 lid 1 Rv. Als het om een omgangszaak zou gaan, wordt hetzelfde geconcludeerd.
Cursus bij Educatie-Online van A-G Lückers (14-11-2024): Wat iedere familierechtadvocaat moet weten over procesrecht

Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch 15-04-2024 (zaaknr. 24-024, ECLI:NL:TADRSHE:2024:53, pub. 15-04-2024)
Advocaat heeft circa 2.500 echtscheidingsverzoeken ingediend met convenant van mediator, zonder enige inhoudelijke betrokkenheid bij de dossiers. Niet gehandeld zoals behoorlijk advocaat betaamt. Voorwaardelijke schorsing van 12 weken.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 07-03-2024 (pub. 12-04-2024), ECLI:NL:GHSHE:2024:742
Kind gebaat bij rust. Die moet niet gezocht worden in opschorten zorgregeling, maar in onbelaste overdracht. Dat moeder beveiliger inschakelt bij overdracht acht Hof zeer schadelijk. Verkeerde signaal gaat daarvan uit, zonder reden.

Rechtbank Limburg 20-03-2024 (pub. 12-04-2024), ECLI:NL:RBLIM:2024:1651
Pensioen dat man heeft opgebouwd valt onder de Wvps, maar is te laag voor verevening. Vrouw heeft evenmin aanspraak jegens man: een Wvps-pensioen valt niet in de goederengemeenschap en wordt bij de ontbinding dus niet verdeeld.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2024 (pub. 24-04-2024), ECLI:NL:GHARL:2024:2450
Man stelt dat woning contant is gekocht vanuit geldlening vader man. Hof: bij lening in familieband mag worden verwacht dat betaalbewijzen worden overgelegd. Contante betaling “had destijds ongetwijfeld voordelen”, nu: bewijsprobleem.

Cursusagenda

Permanent beschikbaar:
zie onderaan ▼

– vr 14 juni 2024 Ingrid Vledder & Ariane Hendriks: Omgangsperikelen

– do 27 juni 2024 Ingrid Vledder: Tuchtrecht voor familierechtadvocaten (vaardigheden)

– vr 28 juni 2024 Jacqueline van der Vorm: Valkuilen van de fiscale paragraaf van het scheidingsconvenant

– do 5 sept 2024 Jasper Horsthuis: Jurisprudentielunch september (gratis)

– do 19 sept 2024 Start Leergang Register Erkend Scheidingsadviseur®

– vr 20 sept 2024 Jasper Horsthuis: Prinsjesdag 2024 en de gevolgen voor de scheidingspraktijk

– ma 23 sept 2024 Berry van Zuidam:
Pensioenafwikkeling na scheiding

– do 26 sept 2024 Jacqueline van der Vorm: Afwikkeling van ondernemingsvermogen bij scheiding

– do 3 okt 2024 Hanneke Moons: Jurisprudentielunch oktober (gratis)

– vr 4 okt 2024 Rob van Coolwijk: Knelpunten alimentatie

– ma 7 okt 2024 Jasper Horsthuis: Alles wat je moet weten over vergoedingsrechten

– di 8 okt 2024 Jacqueline van der Vorm: Ondernemer en alimentatie

– ma 14 okt 2024 Berry van Zuidam: Scheiden en de eigen woning

– di 15 okt 2024 Frank van den Barselaar: Masterclass dga en echtscheiding

– di 5 nov 2024 Willemijn van Strien: Persoonlijk leiderschap – zit jij achter het stuur? (vaardigheden)

– do 7 nov 2024 Rob van Coolwijk: Jurisprudentielunch november (gratis)

– di 12 nov 2024 Jasper Horsthuis: Knelpunten afwikkeling wettelijk beperkte gemeenschap

– do 14 nov 2024 Myriam Lückers:
Wat iedere familierechtadvocaat moet weten over procesrecht

– ma 18 nov 2024 Albert Rozendal: Alimentatierekenen voor gevorderden I

– do 21 nov 2024 Mark Heemskerk & Jasper Horsthuis: De nieuwe Pensioenwet en scheiding –  een aardverschuiving!

– vr 22 nov 2022 Ingrid Vledder & Ariane Hendriks: Gezags- en verhuisperikelen

– ma 25 nov 2024 Albert Rozendal: Alimentatierekenen voor gevorderden II

– do 28 nov 2024 Kirsten Kievit: Scheiden en schenken in goederenrechtelijk & fiscaal perspectief

– vr 29 nov 2024 Rob Welling:
Toeslagen en heffingskortingen in de scheidingspraktijk

– ma 2 dec 2024 Rob van Coolwijk:
Actualiteiten alimentatierecht

– do 5 dec 2024 Jasper Horsthuis: Jurisprudentielunch december (gratis)

di 10 dec 2024 Tim Hermans en Rianne Maliepaard: Tips en tricks van een familierechter

– vr 13 dec 2024 Jacqueline van der Vorm: Aandachtspunten bij scheiding van samenwoners

– ma 16 dec 2024 Willemijn van Strien:
Cliënten begeleiden vanuit systemisch perspectief (vaardigheden)

– do 19 dec 2024 Jasper Horsthuis, Hanneke Moons & Rob van Coolwijk: Veranderingen familie- en fiscaal recht en vooruitblik 2025

PERMANENT BESCHIKBAAR

E-learning Vanessa Vissers:
Toeslagen, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de scheidingspraktijk

E-learning Jasper Horsthuis:
Scheiden en de vermogensverdeling

E-learning Jasper Horsthuis: Schadeverzekeringen en de scheidingspraktijk

– Webinar on demand Ingrid Vledder: Tuchtrecht voor familierechtadvocaten

– Webinar on demand Ingrid Vledder & Ariane Hendriks: Gezags- en verhuisperikelen I

– Webinar on demand Ingrid Vledder & Ariane Hendriks: Gezags- en verhuisperikelen II

– Webinar on demand Jacqueline van der Vorm: Valkuilen van de fiscale paragraaf van het scheidingsconvenant

– Webinar on demand Jasper Horsthuis: Knelpunten in de afwikkeling wettelijk beperkte gemeenschap

– Webinar on demand Myriam Luckers: Wat iedere familierechtadvocaat moet weten over procesrecht: algemene uitgangspunten

– Webinar on demand Myriam Luckers: Wat iedere familierechtadvocaat moet weten over procesrecht: verdiepingspunten

– Webinar on demand Mark van Heemskerk: De nieuwe pensioenwet en scheiding

– Webinar on demand Mark van Heemskerk: Knelpunten Wet Toekomst Pensioen in de scheidingspraktijk

– Webinar on demand Ariane Hendriks: Eigen rechtsingang van het kind: alles wat een advocaat moet weten

– Webinar on demand Laura Goei: De uithuisplaatsing

– Webinar on demand Laura Goei: Het perspectiefbesluit

– Webinar on demand Laura Goei: De schriftelijke aanwijzing bij een ondertoezichtstelling

– Webinar on demand Laura Goei: Rechtsbescherming bij de schriftelijke aanwijzing

– Webinar on demand Rob van Coolwijk: Knelpunten alimentatie: behoefte en behoeftigheid

– Webinar on demand Rob van Coolwijk: Knelpunten alimentatie: lastige draagkrachtsaspecten

Webinar on demand Jasper Horsthuis: Prinsjesdag 2023 en de gevolgen voor de scheidingspraktijk

Webinar on demand Rob van Coolwijk:
Nieuwe forfaitaire rekenmethodiek partneralimentatie per 2023

Webinar on demand Jasper Horsthuis:
Keuzerecht bedrag ineens en de scheidingspraktijk (actualiteit)

Webinar on demand Berry van Zuidam:
Inspiratiesessie marketing en sales

 

Contact

Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Wij streven ernaar alle vragen op werkdagen binnen 1 werkdag te beantwoorden.