Hersteloperatie box 3-heffing

Wet rechtsherstel box 3 en Overbruggingswet box 3 nog steeds discriminerend (SRA 06-06-2024)
Reactie Staatssecretaris op uitspraak Hoge Raad inzake box 3 (Overheid 06-06-2024)
Hoge Raad 06-06-2024 (pub. 06-06-2024), ECLI:NL:HR:2024:704
Ook Herstelwet Box 3 is in strijd met EVRM. Nadere invulling ‘werkelijk rendement’: ook ongerealiseerde vermogenswinsten behoren daartoe, kosten niet in aftrek, rentekosten wel.
Hoge Raad 06-06-2024 (pub. 06-06-2024), ECLI:NL:HR:2024:705
Ook Herstelwet Box 3 is in strijd met EVRM. Nadere invulling ‘werkelijk rendement’: aandeel reservefonds VVE is geen banktegoed maar ‘overige bezitting’ in Box 3. En: rendement berekenen per kalenderjaar; niet kijken naar andere jaren, ook al zou dit leiden tot overcompensatie.
Hoge Raad 06-06-2024 (pub. 06-06-2024), ECLI:NL:HR:2024:756
Geen rentevergoeding voor belastingplichtige bij toepassing van rechtsherstel vanwege te hoge box 3-heffing. Dat is alleen anders als de wettelijke rente hoger is dan de belastingvermindering in box 3.
Hoge Raad 06-06-2024 (pub. 06-06-2024), ECLI:NL:HR:2024:813
Bij de bepaling van het ‘werkelijke rendement’ voor de box 3-heffing dient het nominale rendement als grondslag. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met inflatie.

Contact

Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Wij streven ernaar alle vragen op werkdagen binnen 1 werkdag te beantwoorden.