Man komt afspraken over kindrekening niet na – wat nu?

Parket bij de Hoge Raad 26-04-2024 (pub. 22-05-2024), ECLI:NL:PHR:2024:462
A-G: onenigheid over kindrekening kan niet – zoals Hof had gedaan – opgelost worden met art. 1:401 BW. Kan wel via art. 1:253a BW (geschillenregeling). Beslissing zou dan kunnen luiden dat man zijn bijdrage voortaan rechtstreeks aan vrouw moet betalen.

Contact

Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Wij streven ernaar alle vragen op werkdagen binnen 1 werkdag te beantwoorden.