Positie van grootouders – bij wie mogelijk sprake is van ‘coercive control’

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-12-2023 (pub. 03-01-2024), ECLI:NL:RBZWB:2023:9007
Grootouders (voormalige pleegouders) zijn geen belanghebbende en evenmin informanten bij MUHP. Kind moet los van hen kunnen komen om weer contact met moeder te krijgen; daarom machtiging uithuisplaatsing noodzakelijk.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19-12-2023 (pub. 03-01-2024), ECLI:NL:RBZWB:2023:9009
In verband met persoonlijke levenssfeer en veiligheid van minderjarige en moeder worden rapportages GI en RvdK niet aan grootouders verstrekt. Art. 811 Rv wordt analoog toegepast, zodat GI bevoegd is deze geheimhouding te verzoeken.

Contact

Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Wij streven ernaar alle vragen op werkdagen binnen 1 werkdag te beantwoorden.