Wat wordt bij een kunstmatige bevruchting verstaan onder ‘daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad’?

Hoge Raad 02-02-2024 (pub. 02-02-2024), ECLI:NL:HR:2024:148
Dat is niet enkel bevruchting eicellen of terugplaatsing embryo, maar gehele traject van kunstmatige bevruchting. Pas sprake van ‘instemming als levensgezel’ als deze er samen met moeder voor heeft gekozen om via kunstmatige bevruchting een kind te krijgen. In casu geen instemming: traject was al in vergevorderd stadium toen vrouw – als partner van moeder – erbij betrokken raakte.

Contact

Bel ons of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. Wij streven ernaar alle vragen op werkdagen binnen 1 werkdag te beantwoorden.